Intervjuserien ”NOD möter”

Nedan finner du artikelserien ”NOD möter” där offentliga aktörer och representanter från civilsamhället intervjuas om aktuella samhällsfrågor.

NODMÖTERBILD

”NOD möter” är en samtalsserie där vi bland annat genomför intervjuer och seminarier med intressanta aktörer i civilsamhället och det offentliga. Nedan finner du artikelserien inom ramen för ”NOD möter”.