”Vi behöver förstå att den situation vi är i nu är en grogrund för ökat risk- och missbruk”

IOGT-NTO ställer om verksamheten och växlar upp opinionsbildningen. För pandemin riskerar att pausa sociala insatser och förstärka negativa effekter ifråga om risk- och missbruk. Det berättar Kim Reenaas, generalsekreterare IOGT-NTO, i NOD möter.

thumbnail_IMG_20191003_151505

Med nära 27 000 medlemmar i drygt 400 lokalföreningar är IOGT-NTO en tongivande kraft i nykterhetsrörelsen. Visionen om ett samhälle där människors livsmöjligheter inte begränsas på grund av missbruk av alkohol och droger är mer aktuell än på länge. Nu behöver den sociala verksamheten snabbt ställas om för att nå målgrupperna samtidigt som stress, ångest och oro i pandemins spår kan öka risk- och missbruk av alkohol och droger.

Sedan pandemiutbrottet har många medlemmar engagerat sig i att skriva insändare medan organisationen från centralt håll har debatterat för en höjd alkoholskatt. Kim Reenaas, generalsekreterare IOGT-NTO, berättar om hur organisationen både gör allt för att möta målgruppers behov och opinionsbildar för att varna för konsekvenserna av ökat bruk av till exempel alkohol.

Hur har coronapandemin påverkat IOGT-NTO:s arbete?
IOGT-NTO har en bred verksamhet och som förbund är det flera verksamheter vi på olika sätt leder, stöttar eller levererar tjänster till. Alla dessa verksamheter drabbas på något sätt. Det är komplext, men om jag ska försöka sammanfatta konsekvenserna så handlar det om att verksamhet inte kan utföras på som planerat, att verksamheter drabbas av omfattande intäktsbortfall och, så klart, att det är ett stort antal människor som påverkas. Det senare handlar om allt från sjukdom till oro och arbetsmiljö, men det som framförallt drabbar många människor är just den sociala distanseringen – och riskerna det medför i sin tur.

Vilka effekter har virusutbrottet haft på era medlemsorganisationer?
När det gäller utförande av verksamhet har omställningen varit omfattande och snabb. Vi gör verksamhet på nya sätt och utvecklingen när det gäller till exempel digitalisering har tagit en otrolig fart. Det som är svårare att hantera är just intäktsbortfallen för föreningar och verksamheter samt hur vi ser till att hantera och minska riskerna den (fysiska) sociala distanseringen medför.

Hur har efterfrågan på IOGT-NTO:s insatser, till exempel i form av alkoholrådgivningen, förändrats i och med coronapandemin?
En stor del av verksamheten som bedrivs är livsviktig för dem som deltar – och då tänker jag till exempel på våra kamratstöd och vårt behandlingshem Dagöholm, där också alkoholrådgivningen bedrivs. En inställd verksamhet kan få stora konsekvenser för de som deltar då det innebär att en del i stödet förvinner och rutinerna störs. Vi gör allt vi kan för att säkerställa att verksamheten kan fortsätta bedrivas med anpassningar efter gällande rekommendationer och att vi kan svara på de behov som finns. Det innebär allt ifrån att genomföra digitala kamratstödsträffar till att vi hjälper socialtjänsten med transporter inför och efter behandling med mera så att handläggarna får utrymme till de uppgifter bara de kan utföra.

Vi ser också hur behovet av avgiftningsplatser ökar eftersom regionerna konverterar sina platser till intensivvårdsplatser. Att vi kan erbjuda avgiftning då är så viktigt – alkoholens skadeverkningar avstannar ju inte under denna pandemi – snarare tvärtom.

IOGT-NTO har varit synliga både med debattartiklar och insändare, ofta utifrån frågan om vikten av en restriktiv alkoholpolitik. Är frågan särskilt viktig att opinionsbilda kring nu?
Ja, absolut. Vi behöver förstå att den situation vi är i nu är en grogrund för ökat risk- och missbruk. Det kan bero på allt från oro, social distansering, hemarbete, permitteringar, konkurser med mera. Konsekvenserna av detta drabbar så många så hårt – på en redan ansträngd situation. Vi måste göra allt vi kan för att förhindra detta.

”NOD möter” är en samtalsserie som ställer om tillfälligt och går från att anordna fysiska träffar i form av livepoddar och seminarier till att samtala med relevanta aktörer om hur deras arbete och insatser förändras på grund av coronaviruset.