”De globala målen är vårt viktigaste verktyg för att driva på den förändring som krävs”

De 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 hänger samman. För WaterAid, som sedan starten 1981 arbetar för att alla ska ha tillgång till rent vatten, är vissa hållbarhetsmål i större fokus än andra. Men målen relaterar också till varandra på ett tydligt sätt. Därför menar WaterAid att deras insatser möjliggör hållbarhet även inom andra Agenda 2030-områden. NOD möter Anna Nilsdotter, generalsekreterare på WaterAid, för att höra mer om organisationens arbete med och perspektiv på hållbarhetsmålen.

bra bildformat för nod möter agenda