”Vi måste kunna fortsätta jobba förebyggande mot negativa samhällstrender”

På kort sikt vill Kompis Sverige att fler nya och etablerade svenskar möts. På längre sikt vill organisationen motverka polarisering, fördomar samt bidra till ett samhälle präglat av tillit där alla deltar på lika villkor. NOD möter Natassia Fry, medgrundare av Kompis Sverige, som berättar om hur organisationen arbetar för att fortsätta främja dialog mellan olika grupper i samhället trots coronapandemin.

Natassia Fry_2020