”Vissa uppdrag fylls upp på någon dag”

Volontärer vill hjälpa till. Civilsamhället behöver ideellt engagerade. Volontärbyråns verksamhetsledare Maria Alsander ser en stor kraftsamling för att hantera coronapandemins effekter i samhället.

Maria Alsander

Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Verksamheten har funnits sedan 2002 och förmedlar årligen runt 3500 ideella uppdrag genom sin hemsida där föreningar efterlyser volontärer och där individer som vill engagera sig kan komma i kontakt med organisationer. Syftet är att göra det enklare att engagera sig ideellt, något som berikar såväl samhället i stort, som föreningslivet och den som engagerar sig.

Att coronapandemin innebär stora utmaningar samtidigt som civilsamhällets insatser är viktigare än på länge har inneburit hög aktivitet på Volontärbyrån. Maria Alsander, verksamhetsledare på Volontärbyrån, ser att organisationer nu ställer om sina verksamheter samtidigt som intresset att engagera sig är stort.

Hur märker ni av coronakrisen hos Volontärbyrån?
– Vår förmedling är ju redan digital, så den fungerar väldigt väl i dessa tider. De utbildningar vi erbjuder föreningar har vi hållit via nätet istället. Vi har också haft extra stort fokus på stötta föreningar i sitt omställningsarbete. Det har vi gjort genom att bjuda in till webbinarier där vi bland annat pratat om hur en kan introducera och hålla kontakten med de frivilliga genom digitala verktyg. Vi har också skapat en ”coronatagg” för uppdrag så att organisationer snabbt och enkelt ska kunna komma i kontakt med människor som vill engagera sig just nu i krisläget.

Vad märker ni av för effekter på viljan att arbeta ideellt i olika uppdrag?
– Vi märker av ett enormt intresse att engagera sig. Vi ser det i vår förmedling, där antalet intresseanmälningar den senaste månaden är dubbelt så många jämfört med samma period förra året. Vissa uppdrag fylls upp på någon dag. Även om framtiden är oviss rekryterar många organisationer nu också volontärer till uppdrag i sommar eller till och med till hösten, så för den som vill ligga steget före finns många möjligheter att hitta sitt drömengagemang.

Vilka är de vanligaste frågorna ni får från civilsamhällesorganisationer? Vilken är den största omställningen?
– Vissa organisationer har många äldre som engagerar sig, exempelvis i secondhandbutiker, och dessa volontärer behöver nu stanna hemma. Där har de behövt snabbrekrytera volontärer till dessa uppdrag. Andra har startat nya digitala initiativ eller behövt utöka sin verksamhet. Många organisationer har fått göra ett års digitaliseringsarbete på en vecka – och det är klart att det är en utmaning.

Vilka är de vanligaste frågorna ni får från människor som vill engagera sig?
– Vi får mest frågor från organisationer, de som vill engagera sig tittar bland uppdragen på vår sajt och anmäler sitt intresse direkt den vägen.

För att se de uppdrag som Volontärbyrån förmedlar just nu, se organisationens hemsida. Närmare 700 uppdrag finns att söka i dagsläget.

”NOD möter” är en samtalsserie som ställer om tillfälligt och går från att anordna fysiska träffar i form av livepoddar och seminarier till att samtala med olika offentliga aktörer och civilsamhället om hur deras arbete och insatser förändras på grund av coronaviruset.