”Vi efterfrågar tydliga företagsstödjande åtgärder för den sociala ekonomin”

Viktiga samhällsinsatser kan bromsas av ett alltmer ansträngt ekonomiskt läge. NOD möter Bosse Blideman, ordförande för SKOOPI – De arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation, för att diskutera den situation många av deras medlemmar befinner sig i till följd av coronapandemin.

bossenärbild

SKOOPI:s medlemmar består av arbetsintegrerande sociala företag. Det innebär att organisationen samlar företag vars målgrupper består av individer som står utanför arbetsmarknaden till följd av till exempel funktionsnedsättning och andra arbetshinder. Syftet är att integrera människor i samhälle och arbetsliv.

Företagen inom SKOOPI prioriterar delaktighet för medarbetare genom till exempel ägande och avtal, där man i huvudsak även återinvesterar vinster i antingen den egna eller liknande verksamheter. Att coronapandemin har slagit hårt mot många företag är ingen nyhet. Detta märks även bland de arbetsintegrerande sociala företagen. Bosse Blideman, ordförande SKOOPI, berättar om de utmaningar organisationen står inför.

Hur har coronapandemin påverkat SKOOPI:s arbete?
– Det har inneburit många samtal med medlemmar som hör av sig och är oroliga. Det kan handla om allt ifrån praktiska frågor till en oro över ekonomiska frågor på sikt. Samtidigt är det viktigt att också ställa om, vilket vi har försökt att göra. Vi har bland annat haft flera uppskattade webbinarier för att kunna ge ett mer aktivt stöd till våra medlemmar.

Vilka effekter har virusutbrottet haft på era medlemsorganisationer?
– Effekterna har varit kännbara. Till exempel så har flera företag antingen gått i konkurs eller upphört med sin verksamhet. Detta är effekter bara sedan i mars. Andra sociala företag permitterar sin personal. Sedan har ju den här situationen gjort att det har varit svårare att kommunicera med viktiga aktörer. Arbetsförmedlingen är ännu svårare att få kontakt med nu. Där finns det också färre uppdrag än tidigare. Sammantaget skulle jag nog vilja säga att åtgärderna inom arbetsmarknadsområdet tycks prioritera de breda grupperna där det är lätt att nå resultat. Våra målgrupper, till exempel människor med funktionsnedsättningar, prioriteras tyvärr inte.

Vilka konkreta åtgärder krävs för att möta de utmaningar målgrupperna möter?
Vi efterfrågar tydliga företagsstödjande åtgärder för den sociala ekonomin. Det kan till exempel handla om hyresbidrag för att kunna hålla verksamheten igång, för att ge ett konkret exempel. Sedan tror jag att Arbetsförmedlingen måste börja se arbetsintegrerande sociala företag som en resurs med speciella förutsättningar. Det går att göra det genom att till exempel börja direktupphandla arbetsträning eller arbetsintegrerande övningsplatser. Sådana lösningar skulle vara väldigt välkomna för vår del.

Hur har dialogen med offentliga aktörer fungerat?
– Vi har haft en bra dialog med både Arbetsmarknadsdepartementet och Arbetsförmedlingen centralt. Dialogen i sig är bra även om vi inte har sett några konkreta resultat ännu, men vi har stora förhoppningar om att våra medlemmars insatser synliggörs och stöds i dessa utmanande tider.

”NOD möter” är en samtalsserie som ställer om tillfälligt och går från att anordna fysiska träffar i form av livepoddar och seminarier till att samtala med relevanta aktörer om hur deras arbete och insatser förändras på grund av coronaviruset.