”Vi efterfrågar tydliga företagsstödjande åtgärder för den sociala ekonomin”

Viktiga samhällsinsatser kan bromsas av ett alltmer ansträngt ekonomiskt läge. NOD möter Bosse Blideman, ordförande för SKOOPI – De arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation, för att diskutera den situation många av deras medlemmar befinner sig i till följd av coronapandemin.

bossenärbild