”Pandemin är en föraning om hur vi behöver ställa om för att nå ut och inkludera så många som möjligt, även när det känns omöjligt”

Samtidigt som pandemin har slagit hårt mot Sveriges kultursektor har den också inneburit en omställning som fått positiva resultat. NOD möter Per Hasselberg, verksamhetsledare på Konstfrämjandet, som berättar om svåra utmaningar, men också ett mer tillgängligt kulturutbud.

Hasselberg