”I karantän är det svårare att fly undan våld och kontroll i hemmet”

Trycket ökar på organisationer som arbetar mot mäns våld mot kvinnor. Pandemikrisen riskerar att ge långvariga negativa effekter inom en rad områden. Därför finns det bland annat ett behov av att fokusera på ekonomisk jämställdhet, menar Clara Berglund, generalsekreterare på Sveriges Kvinnolobby.

cb

I Sveriges Kvinnolobby samlas 47 medlemsorganisationer under ett paraply för att stärka kvinnors position i samhället. Coronapandemin har påverkat många av organisationernas målgrupper eftersom utsattheten för kvinnor, till exempel ifråga om våld i nära relationer, är ett problem som har växt i spåren av pandemin.

NOD samtalade med Clara Berglund, generalsekreterare på Sveriges Kvinnolobby, om organisationens hantering av coronakrisen. Berglund ser ett behov av konkreta insatser på både kort och lång sikt, inte minst för att öka den ekonomiska ojämställdheten som riskerar att öka.

Hur har coronapandemin påverkat Sveriges Kvinnolobbys arbete?
– Vi arbetar hemifrån och har möten digitalt. Det är en stor förlust att årets upplaga av FN:s Kvinnokommission i New York ställdes in och att aktiviteter under Almedals- och under Järvaveckan inte kommer att bli av. Vi har fokuserat verksamheten mot hur coronaviruset och de åtgärders som satts in för att begränsa smittspridningen påverkar kvinnors rättigheter och jämställdheten i samhället.

Vilka effekter har virusutbrottet haft på era medlemsorganisationer? På vilket sätt påverkas enskilda medlemmar och målgrupperna?
– Vi har en stor bredd av medlemsorganisationer som alla gör sitt bästa för att försvara kvinnors och flickors rättigheter under virusutbrottet. Vi ser bland annat att trycket har ökat på de organisationer som arbetar mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. I karantän är det svårare att fly undan våld och kontroll i hemmet, kvinnojourerna anpassar sin verksamhet efter detta. 

Vilka konkreta åtgärder krävs för att möta de utmaningar målgrupperna möter?
– Under en tid som denna blir det uppenbart hur viktigt det är att ha en stark kvinnorörelse. Regeringens satsning på organisationer som arbetar mot mäns våld mot kvinnor och barn är viktig men måste skalas upp till att omfatta andra jämställdhetsfrågor. Men viktigast av allt är att regeringen har ett genomgående jämställdhetsperspektiv i sin krispolitik. För att rusta samhället inför en möjlig depression och minska sårbarheten inför framtida pandemier krävs reformer som ökar den ekonomiska jämställdheten.  

Vilken typ av dialog och samverkan har ni hittills haft med offentliga aktörer?
– Vi har kontakt med flera kommuner just nu, bland annat kring samarbeten och utbildningsinsatser. Det märks att kommunerna just nu måste prioritera att hantera coronakrisen och att annat arbete får stå åt sidan.

”NOD möter” är en samtalsserie som ställer om tillfälligt och går från att anordna fysiska träffar i form av livepoddar och seminarier till att samtala med relevanta aktörer om hur deras arbete och insatser förändras på grund av coronaviruset.