”I karantän är det svårare att fly undan våld och kontroll i hemmet”

Trycket ökar på organisationer som arbetar mot mäns våld mot kvinnor. Pandemikrisen riskerar att ge långvariga negativa effekter inom en rad områden. Därför finns det bland annat ett behov av att fokusera på ekonomisk jämställdhet, menar Clara Berglund, generalsekreterare på Sveriges Kvinnolobby.

cb