”Pandemin har höjt mångas medvetande om hur viktigt det är med kulturen och de mänskliga mötena”

Går det att bedriva körverksamhet i tider av social distansering och en ofta påskyndad digitalisering? NOD möter Lisa Carr, nationell verksamhetsutvecklare på Sensus studieförbund, som sett utmaningar resultera i nya möjligheter och förbättringar som kan ge positiva resultat över tid.

Lisa Carr (1)