Starkt stöd för Allmänna arvsfonden i civilsamhället

Det finns ett starkt stöd i civilsamhället för att behålla Allmänna arvsfonden. Det visar ny dokumentation från de två samråd som NOD och Kammarkollegiet arrangerade i maj. Läs dokumentationen nedan!

Namnlös design-69