”Det är utmanande att hålla inte bara plan A och plan B igång utan även plan C”

Vad behövs för att en organisation, vars sociala aktiviteter är centrala, ska kunna bedriva verksamhet under en pandemi? För Scouterna har framgångsfaktorn varit att hålla hårt i organisationens grundidéer. NOD möter Anna-Karin Hennig, generalsekreterare för Scouterna, om ett år av anpassningar för att kunna genomföra aktiviteter utan att öka smittspridningen.

Anna-Karin Hennig landscape

Riksorganisationen Scouterna samlar cirka 70 000 scouter. I runt 1 000 olika scoutkårer får tusentals barn och unga chansen att både upptäcka naturen och utforska friluftsliv. Men Scouterna är också en organisation som ger unga erfarenheter av ansvar och ledarskap.

Med en pandemi som försvårat förutsättningarna att ge unga chansen att mötas och växa tillsammans har Scouterna snart lagt ett år fullt av omställningar bakom sig. NOD möter Anna-Karin Hennig, generalsekreterare för Scouterna, om att lämna ett pandemiår för att nu planera inför ett osäkert 2021.

Hur har pandemin påverkat Scouternas verksamhet under fjolåret?
– Först och främst är jag oerhört stolt över hur vi som rörelse har lyckats hålla verksamheten igång. ”Vi ställer inte in, vi ställer om” har varit vårt motto och mantra under det här utmanande året. Våra scoutkårer, scoutledare och alla andra ideellt engagerade är riktiga vardagshjältar, men det har kostat kraft, tid och pengar. Visst har vi märkt av minskat deltagande på grund av sjukdom och skrinlagda planer men barnens rätt till trygg och meningsfull fritid har gjort att vi orkat ställa om och ge äventyr, spänning och gemenskap i en tid när resten av samhället gungat. Det har ju visat sig vara ännu viktigare nu och den vetskapen gör att vi orkar ställa om. Så gör vi skillnad både på individ- och samhällsnivå.

– I slutet av mars tvingades vi ställa in ett av våra centrala utbildningsarrangemang och det startade vår omställning till digitala utbildningar. Det har inneburit en utmaning för hela organisationen att lära sig de nya plattformarna och tekniken.

Och hur har situationen för ert kansli sett ut?
– I den anställda organisationen har vi upplevt både ökad närhet med snabba digitala kommunikationssätt men det fysiska mötet kan inte helt ersättas. Framförallt de sociala aspekterna och det psykiska välmåendet. Därför har vi ökat friskvårdstider för våra anställda och skruvar ständigt på att få våra digitala möten personliga och stärkande.

– Men framförallt har det tagit mycket planeringstid, både av ideella och anställda, att skapa digitala alternativ som uppfyller de ursprungliga syftena. Vi har gjorde en snabb omställning och de nya digitala formerna för utbildning, något som gått över förväntan både på både lokal och nationell nivå. I vissa fall har det inneburit att vi kan tillgängliggöra utbildningar till fler ideella än tidigare och flera distansutbildningar kommer behållas även efter pandemin. Vi har också startat ett nytt utbildningsbolag där vi äntligen kan erbjuda våra utbildningar till fler utanför scoutrörelsen. Utbildningarna utgår bland annat från Värdebaserat ledarskap och Trygga möten, där den som villkan lära sig att förebygga mobbing och trakasserier.

– Vi fick också ändra formerna för våra sommarläger. Istället för stora läger blev det många små grupper eller dagläger för att inte behöva sova tillsammans. Jag är tacksam för att rörelsen reagerat med förståelse och jag är imponerad över den kraft som alla ideella visar upp i att ställa om och testa nya former.

Scouterna har många verksamheter som är beroende av att kunna samlas. Detta mitt under en pandemi som innebär restriktioner och krav på social distansering. Vad har varit svårast att ställa om?
– På ett sätt har det varit lätt med vår pedagogik, det vi kallar scoutmetoden. Den innehåller både elementen ”lerning by doing”, friluftsliv och den lilla gruppen – ”patrullen”. Vår verksamhet börjar alltid i vårt syfte: att barn och unga ska utvecklas till sin fulla potential i en trygg miljö där de får vara sig själva. Vi utformar aktiviteterna med scoutmetoden och sedan kan verksamheten variera beroende på omständigheterna – så vår grundidé har gjort att vi har stått väl rustade.

– Många upplever att det har varit svårast att få samma effektiva ledarstöd när vi inte har kunnat träffas i det verkliga livet som tidigare. Det handlar helt enkelt om påfyllnaden av vår främsta drivkraft – engagemang!

Och hur ställer ni om framåt?
– Framåt jobbar vi mycket med att ta fram och sprida digitalt programstöd, dela och sprida goda exempel och att försöka drömma i liten skala i ett kortare tidsperspektiv. Det är utmanande att hålla inte bara plan A och plan B igång utan även plan C. Vissa saker har helt enkelt fått skjutas på framtiden, som till exempel vår nästa nationella jamboree, ett stort scoutläger som kommer att samla 15 000 personer. Det är flyttat från 2021 till 2022.

Vad krävs, både i form av resurser och information, för att hålla igång verksamheten för Scouterna?
– Att konsekvent träffas utomhus i mindre grupper har krävt mer planering och fler ledare. I många fall att scoutkåren (föreningen) har behövt skaffa strålkastare, bygga väderskydd eller köpa nytt material som passar utomhusaktiviteter i mörker. Konkret innebär det kostnader i form av både tid och pengar. Att ha digitala möten kräver ofta väldigt mycket mer förberedelse än ett möte i verkligheten, framförallt i de yngre åldrarna. Det finns fantastiska exempel där ledare har tagit sig hem till var och en av sina scouter och lämnat instruktioner och material inför det digitala mötet.

– Pengar börjar bli en riktig utmaning för många av våra kårer nu efter nästan ett år som inneburit inte bara mer kostnader utan även minskade intäkter. Vårt mål är att ha så låga medlemsavgifter som möjligt så att den i sig inte ska vara ett hinder för att vara med i Scouterna. Kårernas egenfinansiering kommer till stor del från aktiviteter som anordnande av valborgsfirande, loppmarknader och julmarknader. En ”normalstor” scoutkår behöver ungefär 200 000 kronor för att gå runt – det har varit svårt att få ihop dessa under 2020, framförallt i kombination med att det har krävt mer tid än vanligt att driva verksamheten.

Hur har ni gått till väga med att planera för verksamheten under 2021 med tanke på att det är svårt att förutse pandemins utveckling?
– Vi försöker utgå från vårt varför och hur, vara kreativa och ha en kortare tidshorisont. Vad är det som gör att vi hanterar förändring på ett bra sätt? Vad är det som gör att vi faktiskt håller verksamheten igång?

– Att slippa oroa sig för resurser är en av de viktigaste nycklarna – då kan vi behålla engagemanget bland våra ideella och fortsätta ge anpassat stöd och material.

Här finner du hela samtalsserien NOD möter.