”När människor inte längre får träffas fysiskt måste vi bryta isoleringen och skapa gemenskaper på nya kreativa sätt”

NOD intervjuar Hanna Kharazmi Holmer, verksamhetschef på Arbetarnas Bildningsförbund (ABF), för att höra mer om den digitala omställningen och satsningen Mötesakuten.

Hanna Kharazmi Holmer foto Anna Schori 1920 1080

En mängd seminarier och konferenser skjuts upp på obestämd tid. Möten ställs in när rätt verktyg och förkunskaper ibland saknas. Många civilsamhällesaktörer tvingas ställa om sin verksamhet i coronakrisens spår. Digitala lösningar har blivit en nödvändighet för att hålla verksamheten igång för många.

ABF är en av många organisationer som ställer om. Bland ABF:s medlemsorganisationer finns uppskattningsvis runt 20 000 styrelser som fått begränsa sin verksamhet kraftigt på grund av pandemiutbrottet. Därför lanserades nyligen Mötesakuten, en satsning för att stödja ideella organisationer i den digitala omställningen.

Vilka omedelbara effekter har coronavirusets utbrott haft på ABF:s verksamhet?
– Coronakrisen påverkar all vår verksamhet eftersom folkbildning handlar om att skapa möten mellan människor. När vi uppmanas att reducera våra fysiska kontakter blir det svårt att genomföra studiecirklar, kulturprogram och möten i den form vi är vana vid. Det gäller särskilt eftersom vi når många ur riskgrupperna i våra verksamheter – inte minst många äldre, förklarar Hanna Kharazmi Holmer, verksamhetschef på ABF.

Hur har ABF:s omställning till den nuvarande situationen gått?
– Vi har jobbat målinriktat under devisen ”ställ inte in – ställ om”. På många håll i landet finns en stor energi och kreativitet. Som när ABF gjorde det möjligt för Hervor Sjödin i Sollefteå att göra sin föreläsning om ångermanländska författare hemifrån köket i stället, och nådde mer än 10 000 personer över Facebook i stället för sin vanliga publik på 15-20 personer.

Vi har nu sammanställt kunskaper och erfarenheter i stödpaketet ”Folkbildning i coronatider” som vi lagt upp på vår hemsida. Det ska ge folkrörelser runt om i Sverige stöd för att ställa om till verksamhet på distans, men också inspirera till att utveckla nya verksamheter exempelvis kring krishantering, källkritik och att motverka ofrivillig ensamhet.

Ni har nyligen lanserat Mötesakuten för ideella organisationer. Vad är det och vilka behov möter det?
– I tider av oro och osäkerhet behöver människor kunna mötas och samtala om det som händer. När människor inte längre får träffas fysiskt måste vi bryta isoleringen och skapa gemenskaper på nya kreativa sätt. Därför öppnade vi Mötesakuten, för att hjälpa förenings-Sverige med att kunna genomföra sina verksamheter trots kravet på fysisk distansering.

Vilka är de vanligaste frågor ni får från era målgrupper ifråga om nuvarande och kommande utmaningar?
– De flesta frågor är väldigt praktiska. Hur gör jag ett digitalt möte, vilka verktyg kan jag använda, vart klickar jag in? Det finns också en nyfikenhet på vilka metoder man kan använda för att göra folk delaktiga i samtalet i en digital aktivitet. Många är uppriktigt nyfikna. Vi har pratat länge om digital folkbildning, nu är det det enda alternativet som står till buds och alla tvingas digitalisera sig. Jag är övertygad om att mycket av det vi lär oss nu kommer vara av stor nytta också framöver!

Mötesakuten nås via mailadressen motesakuten@abf.se. ABF återkopplar inom en timme mellan öppettiderna 08.00-20.00.
(foto: Anna Schori)

”NOD möter” är en samtalsserie som ställer om tillfälligt och går från att anordna fysiska träffar i form av livepoddar och seminarier till att samtala med olika offentliga aktörer och civilsamhället om hur deras arbete och insatser förändras på grund av coronaviruset.