Lättläst

NOD är en aktör som gör det lättare för regeringen och föreningar att samarbeta.

Vi skriver rapporter och arrangerar möten för att regeringen och myndigheter ska kunna hitta lösningar tillsammans med föreningar. Vi arbetar inom alla områden där regeringen verkar.

NOD finns sedan 2018, och idag är 19 paraplyorganisationer anslutna till NOD. Paraplyerna har i sin tur egna medlemsföreningar, så totalt ingår därför runt 689 föreningar i samverkan genom NOD.

Har du frågor om vad NOD jobbar med kan du kontakta oss.