Styrgruppens presidium

David Samuelsson

David ingår i civilsamhällesparten i NOD och representerar Civos.

david webben

Carl-Johan Friman

Carl-Johan ingår i den offentliga parten i NOD och representerar regeringen.

carl-johan webben

Vår historia