Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) är en struktur för samverkan. Den signerades av regeringen och civilsamhället februari 2018.

Syftet med NOD är att underlätta samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället, och tillhandahålla mötesplatser för att främja dialog. NOD spänner över alla sakpolitiska områden och arbetar med att facilitera möten.

NOD är en resurs för metodutveckling och arrangerandet av samråd om enskilda frågor, men finns också till för att administrera långsiktiga processer och dialoger. NOD består av en styrgrupp och ett kansli, samt de organisationer som valt att ansluta till strukturen.

Hela grundtexten för NOD finns att läsa här.

Regeringen

Regeringen representeras av tjänstepersoner från Regeringskansliet som ingår i NOD:s styrgrupp. Fyra platser i styrgruppen är fördelade till Regeringskansliet. I nuläget är fyra av platserna fyllda av tjänstepersoner från Arbetsmarknadsdepartementet, Miljödepartementet och Kulturdepartementet. Ansvarigt statsråd för NOD är Kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Civilsamhället

Civilsamhällets representanter väljs fram varje år vid ett årligt möte. Sju av styrgruppens platser är fördelade till civilsamhällesorganisationer. I NOD:s styrgrupp ingår representanter från LSU, Forum, Giva Sverige, Ideell Kulturallians, Civos, Funktionsrätt Sverige och Sveriges kristna råd.

Förutom organisationerna i styrgruppen finns det också andra civilsamhällesaktörer som har anslutit sig till NOD. Mer om vilka organisationer som ingår i NOD går att läsa i nästa avsnitt. Samtliga anslutna organisationer utgör tillsammans med sina respektive medlemsföreningar cirka 665 civilsamhällesaktörer.

Styrgruppens presidium

Hannah Kroksson

Ordförande kroksson@lsu.se

Hannah ingår i civilsamhällesparten i NOD och representerar LSU.

hannahkroksson

Carl-Johan Friman

Carl-Johan ingår i den offentliga parten i NOD och representerar regeringen.

carljohanfriman

Vår historia

Överenskommelsen inom det sociala området var en samverkansstruktur som signerades 2008 och avslutades 2018. Samverkan skedde mellan tre parter: Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting samt civilsamhället. Du kan läsa mer om dialogprocessens utveckling nedan.