Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) är en struktur för samverkan. Den signerades av regeringen och civilsamhället februari 2018.

Syftet med NOD är att underlätta samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället, och tillhandahålla mötesplatser för att främja dialog. NOD spänner över alla sakpolitiska områden och arbetar med att facilitera möten.

NOD är en resurs för metodutveckling och arrangerandet av samråd om enskilda frågor, men finns också till för att administrera långsiktiga processer och dialoger. NOD består av en styrgrupp och ett kansli, samt de organisationer som valt att ansluta till strukturen.

Hela grundtexten för NOD finns att läsa här.

Regeringen

Regeringen representeras av tjänstepersoner från Regeringskansliet som ingår i NOD:s styrgrupp. Fyra platser i styrgruppen är fördelade till Regeringskansliet. I nuläget är fyra av platserna fyllda av tjänstepersoner från Arbetsmarknadsdepartementet, Miljödepartementet och Kulturdepartementet. Ansvarigt statsråd för NOD är Kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Civilsamhället

Civilsamhällets representanter väljs fram varje år vid ett årligt möte. Sju av styrgruppens platser är fördelade till civilsamhällesorganisationer. I NOD:s styrgrupp ingår representanter från IOGT-NTO, Ideell kulturallians, Giva Sverige, LSU, Forum, Famna och Sveriges kvinnolobby.

Förutom organisationerna i styrgruppen finns det också andra civilsamhällesaktörer som har anslutit sig till NOD. Mer om vilka organisationer som ingår i NOD går att läsa i nästa avsnitt.

Styrgruppens presidium

Hannah Kroksson

Ordförande kroksson@lsu.se

Hannah ingår i civilsamhällesparten i NOD och representerar LSU.

Carl-Johan Friman

Carl-Johan ingår i den offentliga parten i NOD och representerar regeringen.

Våra anslutna organisationer

Följande nationella paraplyorganisationer för föreningar på nationell nivå ingår i Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället. I nästa avsnitt kan din organisation fylla i ett formulär för att ansluta till NOD.

Civos

Marie Welin Ordförande marie@mariewelin.se

Famna

Victoria Engman Broadley Sakkunnig idéburen välfärd och medlemsrådgivare victoria.engman@famna.org

Forum

Mia Nilson Generalsekreterare Hela Människan mia.nilson@helamanniskan.se

Giva Sverige

Lovisa Fhager Havdelin Generalsekreterare Teskedsorden lovisa.fhagerhavdelin@gmail.com

LSU

Hannah Kroksson Generalsekreterare kroksson@lsu.se

Sveriges Kvinnolobby

Malpuri Groth Tf. verksamhetschef malpuri.groth@sverigeskvinnolobby.se

SKOOPI

Viktoria Carlsén Verksamhetsledare info@skoopi.coop

Concord

Sofia Svarfvar Policysamordnare sofia.svarfvar@concord.se

SIOS

Bojan Brstina Generalsekreterare kansli@sios.org

IOGT-NTO

Kim Reenaas Generalsekreterare kim.reenaas@iogt.se

Ideell kulturallians

Anna Rydborg Ordförande Ax anna.rydborg@axkultur.se

KLYS

Ulrica Källén Verksamhetsledare ulrica.kallen@klys.se

Funktionsrätt Sverige

Nicklas Mårtensson Kanslichef nicklas.martensson@funktionsratt.se

Anslut din organisation

Vill din organisation ansluta till NOD? Är din organisation ett nationellt paraplyorgan som samlar andra nationella organisationer så kan du fylla i formuläret här. När formuläret är inskickat återkopplar NOD:s kansli med en bekräftelse digitalt och med ett fysiskt intyg på att din organisation är ansluten.

OM nod

    • Dra och släpp fil här, eller bläddra fram den

Vår historia

Överenskommelsen inom det sociala området var en samverkansstruktur som signerades 2008 och avslutades 2018. Samverkan skedde mellan tre parter: Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting samt civilsamhället. Du kan läsa mer om dialogprocessens utveckling nedan.