”Det kommer sannolikt att ta lång tid innan vi är tillbaka vid hur det såg ut innan pandemin”

Omedelbara effekter av pandemin har inneburit färre kulturaktiviteter och stora intäktsbortfall för Folkets Hus och Parker. Samtidigt har medlemmar också ställt om och kunnat dela ut matpaket och möjliggjort boklån. NOD möter Calle Nathanson, VD för Folkets Hus och Parker, som beskriver en turbulent tid där både krisstöd och möjliga lättnader ifråga om antal deltagare vid arrangemang är viktigt för att sakta återgå till verksamheten så som den såg ut innan pandemiutbrottet.

calle_nathanson_vd_folkets_hus_och_parker-foto_elisabeth_ohlson-3-noresize