”Det är en otrolig kapacitet som vi kan gå miste om som samhälle i stort”

För många elever med svårigheter i skolan kan läxhjälp vara den avgörande skillnaden för att nå gymnasiebehörighet. Nu riskerar stödet att minska när till exempel Stiftelsen Läxhjälpen kan få svårt att möta det stora behovet från elever som riskerar att inte klara grundskolan. Det berättar Henrik Szabo, generalsekreterare för Stiftelsen Läxhjälpen, i NOD möter.

nm-fs