”Efter sommaren handlar utmaningen framför allt om att hålla uppe energinivåerna trots fortsatta restriktioner”

Med över 1000 mötesplatser i Sveriges alla hörn är bygdegårdarna en civilsamhällesaktör vars fysiska mötesplatser är hjärtat av verksamheten. NOD möter Karin Fälldin, förbundschef Bygdegårdarnas Riksförbund, för att få en bild av hur ett riksförbund kan agera i kristider.

karin-falldin-foto-jenny-dahlerus-porträtt