”Nu kan vi intensifiera vårt fokus på en konkret utmaning som både regeringen och civilsamhället möter”

Hannah Kroksson, generalsekreterare för LSU och ordförande i NOD:s styrgrupp, kommenterar strukturens nya uppdrag.

Hannah-sommar-press-3

Nyligen fattades ett beslut i NOD:s styrgrupp om att ställa strukturens resurser till förfogande för civilsamhället och regeringen i hanteringen av det nya coronaviruset.

Uppdraget betyder det att NOD bistår med att ge en samlad lägesbild över behov som uppstått i civilsamhället efter coronavirusets utbrott. NOD kommer också att bidra till samordning av civilsamhällets insatser vid behov, samt vara ett stöd i dialogen mellan civilsamhället och offentliga aktörer.

Hannah Kroksson, generalsekreterare för LSU och ordförande i NOD:s styrgrupp, ser stora fördelar med det nya uppdraget.

Vad innebär det nya uppdraget?
– Det innebär att vi kan intensifiera vårt fokus på en konkret utmaning som både regeringen och civilsamhället möter just nu. Vi kommer att öka arbetet i styrgruppen och fördjupa dialogen.

Vad innebär detta specifikt för civilsamhällesparten?
– Det betyder att vi måste samordna oss med varandra och dra nytta av allas resurser och styrkor så att vi kan komma vidare tillsammans. Det innebär att vi får en bra möjlighet att framföra våra behov både till varandra och till regeringen. Vi kan också få snabb feedback från det offentliga kring hur vi bäst behövs ur deras perspektiv och vad vi kan få för stöd tillbaka.

Vilka avgränsningar finns kring NOD:s nya uppdrag?
– När det gäller information och samverkan kring frågor som myndigheter ansvarar för, till exempel bidragsfrågor och tillfälliga stödåtgärder, kommer NOD inte att involveras.

Hur har coronaviruset påverkat förutsättningarna för er att bedriva verksamhet i civilsamhället?
– En stor utmaning i den här situationen, jämfört med tidigare kriser, är att civilsamhället inte är särskilt väl rustat för att svara upp mot de behov som uppstått. Vi är starka när vi arbetar tillsammans och samarbetet utmanas just nu när vi inte kan mötas som vi brukar. Den sociala distansering som krävs just nu är ett exempel på hur vi påverkas ifråga om hur vi organiserar oss och hur vi kan bygga upp den resurs vi vill vara i samhället. Organisationerna är mer sårbara eftersom människor inte kan arbeta på det sättet de är vana. Det är inte bara att kavla upp ärmarna och köra på. Vi måste tänka innovativt direkt. Det gör civilsamhället, och det övriga samhället likaså, men det är något att vara medveten om, avslutar Hannah Kroksson.

För mer information om NOD:s arbete, prenumerera på vårt nyhetsbrev.