”Många av samtalen genomsyras av att det är nu vi kan ta tillvara på de goda relationer och den tillit som byggts upp mellan parter från tiden innan krisen”

Sveriges Kommuner och Regioners podcast Demokratiresan djupdyker i aktuella frågor på lokal, regional och nationell nivå. NOD möter Malin Svanberg, handläggare på SKR och återkommande programledare för Demokratiresan, som berättar om en ambitiös podd som vill skapa ett gemensamt lärande och en bred reflektion kring demokratibegreppet.
MalinSvanberg