Ny samrådsprocess om demokrativillkoren

Igår antog riksdagen regeringens proposition om demokrativillkor för civilsamhället. För att ge civilsamhället möjlighet att förstå tillämpningen av villkoren startar NOD en ny samrådsprocess.

Propositionen om demokrativillkor har diskuterats i sakråd under ledning av socialminister Jakob Forssmed. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet