”Många gånger finns kopplingar man inte arbetar med till vardags”

Arbetet med att nå målen inom ramen för Agenda 2030 kräver en bred mobilisering, inte minst för att nå samhällets mer sårbara grupper. NOD möter Kajsa Buzaglo Olofsgård, styrelseledamot i PRO Global och tidigare svensk chefsförhandlare för Agenda 2030, för att höra om processen med att utveckla agendan, hur äldrefrågor relaterar till målen och vad som krävs för en hållbar omstart efter pandemin.

bra bildformat för nod möter agenda