665 Medlems-organisationer
17 Paraply-organisationer
Hannah-sommar-press-3

 

 

Det är dags att fira – och arbeta vidare för en stark demokrati

Hannah Kroksson, ordförande för NOD:s styrgrupp

Dialoger och samråd

NOD använder olika metoder för att möjliggöra samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället. Kring vissa sakfrågor arrangeras till exempel rundabordssamtal och samråd, medan det i andra sammanhang anordnas dialogmöten. Initiativ till NOD:s verksamheter kan tas av departement, myndigheter och ideella aktörer. Ett axplock av våra dialoger och samråd som vi har arrangerat under 2021 är följande:

  • Samråd om minskad smittspridning i pandemin: På uppdrag av MSB arrangerade NOD ett samråd på temat delaktighet och engagemang bland unga i arbetet med att minska smittspridningen under coronapandemin.
  • Konsultation om civilsamhällets roll i Agenda 2030-arbetet: På uppdrag av Utrikesdepartementet genomförde NOD, tillsammans med CONCORD Sverige och Forum, en konsultation med civilsamhället på temat synergieffekter och målkonflikter i genomförandet av Agenda 2030.
  • Dialogmöte om coronakrisens konsekvenser: På uppdrag av LSU arrangerade NOD ett dialogmöte om pandemins konsekvenser sett ur ungdomsorganisationers perspektiv.