665 Medlems-organisationer
17 Paraply-organisationer

NOD:s uppdrag under coronapandemin

Efter pandemiutbrottet beslutade NOD:s styrgrupp att ställa kansliets resurser till förfogande för regeringen och civilsamhället i arbetet med att hantera det nya coronavirusets effekter i samhället. Uppdraget innebär att NOD:

  • Bistår med en samlad lägesbild av verksamheter och behov i civilsamhället.
  • Bistår med samordning av civilsamhällets insatser med anledning av pandemin.
  • Bistår med stöd i dialog mellan civilsamhället och Regeringskansliet eller statliga myndigheter kring olika sakfrågor.

Dialoger och samråd

NOD använder olika metoder för samverkan för att få offentliga aktörer och civilsamhället att mötas. Kring vissa sakfrågor arrangeras till exempel rundabordssamtal och samråd, medan det i andra sammanhang anordnas lärnätverk.