600 Medlems-organisationer
14 Paraply-organisationer

Dialoger och samråd

NOD använder olika former av metoder för samverkan för att få offentliga aktörer och civilsamhället att mötas. Kring vissa sakfrågor arrangeras rundabordssamtal och samråd, medan det i andra sammanhang anordnas lärnätverk.

Partsgemensamt forum för dialog

I Partsgemensamt forum diskuterar representanter från regeringen och civilsamhället hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras. Forumet sammankallas och administreras av NOD.