600 Medlems-organisationer
13 Paraply-organisationer

Lärnätverk

Lärnätverk är ett sätt att träffa relevanta parter för att utbyta erfarenheter och kunskap mellan offentliga aktörer och civilsamhället. Konkret syftar lärnätverkens möten till att öka kunskapen om specifika sakområden i både civilsamhället och det offentliga.

Partsgemensamt forum för dialog

I Partsgemensamt forum diskuterar representanter från regeringen och civilsamhället hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras. Forumet sammankallas och administreras av NOD.