685 Medlems-organisationer
18 Paraply-organisationer

Lägesbilder

lägesbild-ukrainamall

Lägesbilder

I slutet av mars 2022 gav styrgruppen NOD:s kansli i uppgift att ta fram lägesbilder över civilsamhällets arbete i Sverige med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Klicka på länkarna nedan för att läsa lägesbilderna.

Dialoger och samråd

NOD använder olika metoder för att möjliggöra samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället. Kring vissa sakfrågor arrangeras till exempel rundabordssamtal och samråd, medan det i andra sammanhang anordnas dialogmöten. Initiativ till NOD:s verksamheter kan tas av departement, myndigheter och ideella aktörer. Ett axplock av våra dialoger och samråd som vi har arrangerat är följande:

  • Samråd om minskad smittspridning i pandemin: På uppdrag av MSB arrangerade NOD ett samråd på temat delaktighet och engagemang bland unga i arbetet med att minska smittspridningen under coronapandemin.
  • Konsultation om civilsamhällets roll i Agenda 2030-arbetet: På uppdrag av Utrikesdepartementet genomförde NOD, tillsammans med CONCORD Sverige och Forum, en konsultation med civilsamhället på temat synergieffekter och målkonflikter i genomförandet av Agenda 2030.
  • Dialogmöte om coronakrisens konsekvenser: På uppdrag av LSU arrangerade NOD ett dialogmöte om pandemins konsekvenser sett ur ungdomsorganisationers perspektiv.