”Många av medlemmarna tillhör en riskgrupp”

Mer intressepolitiskt arbete kring hälsofrågor, med fokus på sjukvård och begränsad smittspridning. Det är ett sätt att hantera coronapandemins verkningar. Det berättar Nicklas Mårtensson, kanslichef på Funktionsrätt Sverige.

nm-fs