NOD:s nyhetsbrev (oktober)

Vill du få nyhetsbrevet direkt till din mailadress? Prenumerera på nyhetsbrevet här.

NYHETSBREVSLOGGA

Tema: EU och civilsamhället

Under oktober fokuserar NOD på EU-frågor. Den europeiska politiken sätter riktningen för såväl internationell som svensk politik. Det svenska civilsamhällets engagemang i EU-frågor är därför mycket viktigt för att bidra till ett fortsatt demokratiskt europeiskt samarbete. Men EU-processen kan upplevas som snårig.

Samtalsserien ”NOD möter” lanserar därför en ny samtalsserie som på olika sätt ska hjälpa till att tillgängliggöra påverkansmöjligheterna och bidra till kunskapsutjämningen.

Hittills har intervjuer med Ariane Rodert, representant i EU för Svenska Kyrkan, Louise Grabo, representant för organisationen LSU och Emil Juslin, politisk sekreterare i EU-frågor på IOGT-NTO, publicerats på NOD:s webbplats. Samtliga organisationer finns representerade i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK).

 

NOD möter med hållbarhetsfokus

Under sommaren och den tidiga hösten har samtalsserien ”NOD möter” haft en Agenda 2030-inriktning, främst i form av skriftliga webbintervjuer. Under september och oktober har NOD lyft olika verksamheters arbete med de globala målen genom intervjuer med företrädare för följande organisationer:

Hela intervjuserien går att läsa på NOD:s webbplats. 

 

Webbinarium: Social innovation – lärdomar om att möta samhällsutmaningar tillsammans

Aktuella samhällsutmaningar och kriser kräver nya lösningar och nya sätt att samarbeta – så kallad social innovation. Sveriges civilsamhälle har ofta legat i framkant för att tänka nytt och ställa om, tillsammans med berörda människor och samhällsaktörer.

Välkomna till ett frukostwebbinarium den 18 november om förutsättningarna för civilsamhällets innovativa insatser och samverkan, med avstamp i ny forskning och konkreta exempel.

webbinariet presenterar Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, sin rapport följt av reflektioner från Stefan Holmgren från Myndighetens för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Ulrika Stuart Hamilton från Famna.

 

Uppdatering från Partsgemensamt forum (PGF)

PGF har i september genomfört sitt tredje (av fyra) dialogmöte för 2021. Temat var ”Hur det civila samhället kan stärkas – om olika associationsformer”.

Frågor som diskuterades kretsade kring vilka former för organisering som behövs för att människor ska vilja engagera sig i civilsamhället, vad en demokratisk uppbyggnad har för betydelse och vad associationsformen har för betydelse för möjligheten att få stöd och bidrag från samhället.

Nästa möte genomförs den 23 november och temat kommer då att vara civilsamhällets roll i samhällskriser. Detta är det sista mötet i PGF för 2021.

 

Civilsamhällets spotlightrapporter

I Sveriges arbete med Agenda 2030 utgör civilsamhället en viktig part. Ett av flera exempel på civilsamhällets bidrag till förverkligandet av agendan är de så kallade ”spotlight-rapporterna”. Dessa tas fram av civilsamhällesaktörer i samband med Sveriges frivilliga rapportering om det nationella genomförande av Agenda 2030 (VNR).

NOD har nyligen intervjuat flera organisationer för att fråga om erfarenheter och slutsatser i två färska spotlightrapporter. På NOD:s webbplats finns intervjuer med representanter från Forum – idéburna organisationer med social inriktning och CONCORD Sverige/Union to Union.

Mer information om spotlight-rapporternas funktion i arbetet med Agenda 2030 kan du ta del av här.

 

Se seminariet ”Vad krävs för en socialt och ekologiskt hållbar omstart efter pandemin?”

Den 1 september arrangerade NOD och ABF Stockholm ett morgonseminarium utifrån 
lägesbilden ”En hållbar omstart efter pandemin – ideella och offentliga perspektiv” där ett stort antal offentliga och ideella erfarenheter har sammanställts för att kunna starta om samhället på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt. Nu finns seminariet att se i efterhand här

Medverkade i seminariet gjorde Therese Leijon, chef för socialt hållbara städer på Svenska Röda Korset, Lisa Ivarsbacke, utredare på Barnombudsmannen och Kim Reenaas, generalsekreterare IOGT-NTO.

 

Årets initiativ 2021

Årets initiativ är en utmärkelse som organisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning delar ut till en ideell aktör som under de senaste åren tagit fram ett initiativ som bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Syftet är att uppmärksamma civilsamhällets roll i samhället och visa sektorns innovationsförmåga. Vinnare är ett initiativ som tagit fram ett nytt koncept, en ny produkt eller en ny form av verksamhet som antingen redan har fått eller beräknas få positiva samhällsförändrande effekter.

Mer information om utmärkelsen går att läsa här. Sista nomineringsdag är den 25 oktober 2021.