Inspelning: Lanseringseventet för Sveriges frivilliga granskning till FN om genomförandet av Agenda 2030

Den 17 juni 2021 arrangerade NOD, Miljödepartementet och Utrikesdepartementet ett lanseringsevent om Sveriges frivilliga granskning till FN om genomförandet av Agenda 2030. Vid mötet deltog ett hundratal representanter från civilsamhället som åhörare. Nu kan du se inspelningen från mötet här.

bannerbabber

Vid lanseringseventet höll Per Bolund, miljö- och klimatminister samt vice statsminister, ett inledande anförande. Även Janine Alm Ericson, statssekreterare för internationellt utvecklingssamarbete, höll ett anförande under mötet.

Dessutom genomfördes också en paneldiskussion, modererad av den nationella samordnaren för Agenda 2030, Gabriel Wikström. Deltagare i panelen var följande:

  • Frida Trollmyr (S), kommunalråd i Malmö med ansvar för kultur, fritid och folkhälsa.
  • Carola Gunnarsson (C), förste vice ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.
  • Daniel Samuelsson, Ungdomsrepresentant till HLPF 2021.
  • Lena Hök, hållbarhetschef, Skanska.
  • Åsa Persson, forskningschef och biträdande chef för Stockholm Environment Institute.
  • Petra Tötterman Andorff, ordförande för CONCORD Sveriges styrelse och generalsekreterare för Kvinna till Kvinna.

Eventet går att se i efterhand här:

Regeringens rapport ”2021 – Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling” finns att ladda ner här.