”Om inte alla människor är fria att bestämma över sin egen kropp och sexualitet så kommer det vara svårt att nå många av hållbarhetsmålen.”

I Agenda 2030 fastställs visionen om alla människors rätt till god hälsa och ett långt, friskt liv. En vision som delas med bland annat organisationen RFSU, som arbetar för främjandet av sexuella och reproduktiva rättigheter. NOD möter Hans Linde, ordförande för RFSU, som berättar om organisationens arbete med Agenda 2030 samt varför värnandet om sexuella och reproduktiva rättigheter bidrar till fler måluppfyllelser än god hälsa.

hans linde