”Det är väldigt häftigt att vara en kugge i EU-maskineriet och göra ungas röster hörda genom EESK.”

Civilsamhällets engagemang i EU är av stor betydelse för den demokratiska utvecklingen på såväl ett internationellt som nationellt plan. En instans som möjliggör civilsamhällets inflytande i EU-politiken är Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK).

NOD möter Louise Grabo, representant för organisationen LSU i EESK, för att höra mer om varför hon engagerat sig i EU-politik och hur hon arbetar med att lyfta ungdomsrörelsens perspektiv.

Namnlös design (8)