”I många EU-frågor är civilsamhället en nödvändig motvikt som värnar medborgarens välbefinnande över ökade företagsvinster.”

God och jämlik folkhälsa är en av många viktiga frågor som bevakas av civilsamhället i EU. En av de svenska organisationer som arbetar särskilt inom det området i EU är IOGT-NTO. 

NOD möter Emil Juslin, politisk sekreterare i EU-frågor på IOGT-NTO, som berättar om organisationens arbete och det svenska civilsamhällets betydelse i EU:s folkhälsoarbete.

Emil Juslin (1)