”Det är tillsammans vi kan dela vår klimatångest, lära av varandra och förändra världen”

Under de senaste åren har en stor barn- och ungdomsrörelse vuxit fram världen över för att sätta ljuset på klimatfrågor, däribland klimatmålen i Agenda 2030. En organisation som varit aktiv i den rörelsen och under många år engagerat barn och unga i frågor om klimat och naturskydd är Fältbiologerna.

NOD möter Leo Rudberg, ordförande för Fältbiologerna, som berättar om organisationens arbete med Agenda 2030 och hur ungas organisering kan leda till konkreta klimatförbättringar.

Namnlös (68 x 36 in)

Fältbiologerna grundades år 1947 och är Naturskyddsföreningens fristående barn- och ungdomsorganisation. Organisationen erbjuder såväl möjligheten att lära sig om naturen, ofta i naturen, som att organisera sig tillsammans med andra för en mer hållbar värld. Leo Rudberg är Fältbiologernas ordförande och konstaterar att Agenda 2030 är en viktig del av organisationens verksamhet:

– Fältbiologerna kämpar för att de globala hållbarhetsmålen ska förverkligas på ett rättvist och demokratiskt sätt. Vi är en gräsrotsrörelse som organiserar barn och unga (6-25 år) ute i naturen och inne i miljödebatten. Det är våra medlemmar som helt själva utformar vår verksamhet.  

Har du exempel på hur det arbetet ser ut konkret?

 – Metoder vi använder är bland annat folkbildning, möten med politiker, skogsinventeringar, debattartiklar, naturutflykter, sociala medier, och – när andra metoder för att värna miljön och mänskliga rättigheter misslyckats – fredlig civil olydnad, som då vi räddade den världsunika Ojnareskogen från att bli ett kalkbrott. Tack vare att vi stod i vägen finns skogen kvar idag och ska nu bli nationalpark.

Under hösten anordnar ni en nationell aktivistkurs för unga miljökämpar, vem kan gå den och vad kommer den att innehålla?

– Alla unga (6-25 år) som är intresserade är varmt välkomna till vår aktivistkurs som hålls i Värmland 5-7 november, helt gratis! Under kursen kommer deltagarna bland annat få lajva skogsaktivister, planera aktioner, träna sig på att skriva insändare och bli intervjuade, diskutera antirastisk miljörättvisa samt lära sig hur en påverkar politiker. Snart kommer anmälan öppna i vårt kalendarium.

Ni driver just nu kampanjen ”Stoppa Artdöden”. Vill du berätta lite mer om den?

– Ja! Just nu lever vi i Jordens största massdöd av arter sedan dinosaurierna dog ut. Den här gången bär ingen asteroid skulden, utan ohållbara industrier som ägnar sig åt skogsskövling, monokulturer och naturförstörelse. Därför driver vi kampanjen Stoppa artdöden, som folkbildar och opinionsbildar i dessa viktiga frågor.

-Hittills i år har vi bland annat ordnat ett nationellt artrally vid Biologiska mångfaldens dag, skrivit en debattartikel i Aftonbladet och uppmärksammat problemen med gräsmattor. Relaterat har vi också krävt ett stopp för skogsskövlingen i Sápmi tillsammans med Sáminuorra.

Finns det några målkonflikter respektive synergier inom Agenda 2030 som du särskilt vill lyfta?

– En viktig målkonflikt finns mellan tillväxtmålet och de flesta andra målen. Tyvärr tyder forskning på att det inte kommer gå att nå världens miljömål om rika länder ska upprätthålla materiell BNP-tillväxt. En viktig synergi finns mellan klimatmålen och målen om biologisk mångfald. Naturbaserade klimatlösningar – det vill säga naturskydd och rewilding, till exempel restaurering av våtmarker – har en enorm potential att hejda både klimatkrisen och artdöden, som IPCC och IPBES konstaterat i en gemensam rapport nyligen.

Slutligen, har du några konkreta tips till unga som vill engagera sig för förverkligandet av de globala målen?

– Organisera dig med andra unga! Det är tillsammans vi kan dela vår klimatångest, lära av varandra och förändra världen. Till exempel genom att bli medlem i Fältbiologerna, vilket är helt gratis för alla 6-25 år. Medverka i Fridays For Futures skolstrejker för klimatet på fredagar. Uppmärksamma miljöproblem på sociala medier, exempelvis genom att dela vad vi postar på Instagram och Facebook.

– Läs på! Naomi Kleins ”Det här förändrar allt” och ”Upphettning: Demokratin i klimatkrisens tid” är bra exempel på viktiga böcker. Ta del av föreläsningarna om allt från ekologisk ekonomi till urfolks rättigheter i vår serie Aktivistafton, och sprid dina insikter. Det viktigaste är att du gör något, oavsett vad det är, som driver på i rätt riktning.