Frukostwebbinarium: Social innovation – lärdomar om att möta samhällsutmaningar tillsammans

Aktuella samhällsutmaningar och kriser kräver nya lösningar och nya sätt att samarbeta – så kallad social innovation. Sveriges civilsamhälle har ofta legat i framkant för att tänka nytt och ställa om, tillsammans med berörda människor och samhällsaktörer.

Välkomna till ett frukostwebbinarium om förutsättningarna för civilsamhällets innovativa insatser och samverkan, med avstamp i ny forskning och konkreta exempel. 

Entreprenörskapsforum sem