”Det är viktigt att civilsamhället, där fackföreningsrörelsen ingår, granskar och följer upp regeringens arbete med Agenda 2030”

I juli 2021 presenterades regeringens frivilliga granskning av Sveriges genomförande av Agenda 2030 vid FN:s högnivåmötet för hållbar utveckling. Runt samma tid publicerade ett antal civilsamhällesorganisationer så kallade spotlight-rapporter, som syftar till att komplettera den nationella granskningen med civilsamhällets perspektiv på måluppfyllandet.

Två av organisationerna som valde att gemensamt lyfta sina perspektiv är Union to Union och Concord Sverige.

NOD möter Ruben Wågman, Påverkansrådgivare på Union to Union och medförfattare till rapporten, som berättar om det fackliga perspektivet på Agenda 2030. 

Kopia av Namnlös

Union to Union är LO:s, TCO:s och Saco:s gemensamma organisation för det fackliga utvecklingsarbetet. Organisationen arbetar för att stärka fackförbund världen över, bidra med kunskap och påverka för global rättvisa. I framtagandet av Concord Sveriges spotlight-rapport medverkade Union to Union för att lyfta just det fackliga perspektivet på måluppfyllandet av Agenda 2030. 

Ruben Wågman arbetar som Påverkansrådgivare på Union to Union och beskriver organisationens syn på vikten av spotlight-rapporten:

– Det är viktigt att civilsamhället, där fackföreningsrörelsen ingår, granskar och följer upp regeringens arbete med Agenda 2030. Det är precis vad den här rapporten gör och därför har Union to Union valt att medverka till och stå bakom rapporten. Union to Union har framförallt bidragit till att belysa delar som berör arbetstagares rättigheter i låg-och medelinkomstländer, exempelvis företags ansvar för mänskliga rättigheter.

Vad fann ni i er undersökning? Kan ni ge ett exempel på ett område där Sverige redan nu ser ut att klara hållbarhetsmål?

– Sverige ter sig generellt bra på nationell nivå gällande målen i Agenda-2030, exempelvis när det kommer till arbetstagares rättigheter. Där är Sverige i månt och mycket ett föredöme. Men på internationell nivå har Sverige också ett ansvar. Inte minst i frågor som handlar hur svenska företag agerar och står upp för schysta arbetsvillkor, vilket är nödvändigt för att minska utsattheten och fattigdomen i världen. 

Och finns det områden där det återstår mer arbete för att nå mål inom ramen för Agenda 2030?

– På global nivå krävs mer arbete inom princip samtliga områden. Men vad Union to Union ser som mest akut är arbetet för anständiga arbetsvillkor- mål 8 (exempelvis genom att värna föreningsfriheten och stärka människors möjlighet att verka i fackföreningar), minskad ojämlikhet- mål 10 (exempelvis genom att implementera levnadslöner) och en rättvis och inkluderande klimatomställning- mål 13 (en så kallad ”Just Transition”). Det är tre mål som världen inte har råd att missa.

Finns det några rekommendationer som ni skulle vilja lyfta särskilt?

– I arbetet för mänskliga rättigheter i arbetslivet är det oerhört viktigt att stater som Sverige stödjer och uppmärksammar civilsamhällets situation i låg-och medelinkomstländer. I somras publicerade Världsfacket ITUC sin årliga rapport om situationen i världen för fackliga rättigheter. Granskningen visade att demokratin och yttrandefriheten är hårt ansatt i 64 länder, jämfört med 56 år 2020. I 68 länder har protesterande arbetstagare gripits och fackligt aktiva har dödats i sex länder. Granskningen visade även att 74 procent av länderna sätter stopp för arbetstagare att gå med i facket. Concordrapportens rekommendation om att stärka arbetet för att stödja det utsatta civilsamhället, exempelvis genom systematisk dialog och tydliga instruktioner till Sveriges ambassader, är därför central för oss.


Vill du veta mer om spotlight-rapporters funktion i Agenda 2030, kan du läsa om det här.