”NOD möter” med hållbarhetsfokus

Hållbarhetsmålen i Agenda 2030 gäller allas framtid och spänner över många sakpolitiska områden. Nu kommer samtalsserien NOD möter i artikelform ha ett tydliga fokus på hållbarhetsfrågor inom ramen för Agenda 2030.

Nedan finner du artiklarna som ingår i hållbarhetsserien.

agenda203030303

”Det krävs arbete på bred front om vi på allvar ska uppnå alla mål och möta ambitionen att utrota fattigdom”

Att ingen människa ska leva i fattigdom är inte bara det första målet i Agenda 2030 utan även kärnan i Sveriges biståndsmyndighets (Sida) arbete.

NOD möter Elina Scheja, utvecklingsanalytiker på Sida, som berättar om myndighetens arbete för måluppfyllelsen av Agenda 2030.

 

”Vi är övertygade om att ju mer människor kan om dessa frågor, desto mer agerar de för en rättvis och hållbar värld”

Global utveckling utifrån ett hållbart och rättvist perspektiv kräver kunskap, debatt och engagemang. Det menar Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF) som arbetar för att fler ska känna sig inkluderade och engagerade i uppfyllandet av de globala målen.

NOD möter FUF:s kanslichef Anna Sjöberg Tibblin, som delar med sig av föreningens perspektiv på Agenda 2030 och ger konkreta tips på hur fler kan bidra till agendans måluppfyllnad.

 

”Pandemin visar klart och tydligt att världen hänger samman – vi behöver globala lösningar”

Ambitiösa mål inom ramen för Agenda 2030 kan både vara svårare att nå på grund av pandemin, men också viktigare att beakta i ett läge där det krävs en hållbar omstart.

NOD möter Karin Zilliacus, ny vikarierande policysamordnare för jämställdhet och Agenda 2030 på CONCORD Sverige, för att samtala om Sveriges arbete med hållbarhetsmålen och civilsamhällets kraft att göra skillnad.

 

”De globala målen är vårt viktigaste verktyg för att driva på den förändring som krävs”

De 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 hänger samman. För WaterAid, som sedan starten 1981 arbetar för att alla ska ha tillgång till rent vatten, är vissa hållbarhetsmål i större fokus än andra. Men målen relaterar också till varandra på ett tydligt sätt. Därför menar WaterAid att deras insatser möjliggör hållbarhet även inom andra Agenda 2030-områden.

NOD möter Anna Nilsdotter, generalsekreterare på WaterAid, för att höra mer om organisationens arbete med och perspektiv på hållbarhetsmålen.

 

”Många gånger finns kopplingar man inte arbetar med till vardags”

Arbetet med att nå målen inom ramen för Agenda 2030 kräver en bred mobilisering, inte minst för att nå samhällets mer sårbara grupper.

NOD möter Kajsa Buzaglo Olofsgård, styrelseledamot i PRO Global och tidigare svensk chefsförhandlare för Agenda 2030, för att höra om processen med att utveckla agendan, hur äldrefrågor relaterar till målen och vad som krävs för en hållbar omstart efter pandemin.