”Det krävs arbete på bred front om vi på allvar ska uppnå alla mål och möta ambitionen att utrota fattigdom”

Att ingen människa ska leva i fattigdom är inte bara det första målet i Agenda 2030 utan även kärnan i Sveriges biståndsmyndighets (Sida) arbete. NOD möter Elina Scheja, utvecklingsanalytiker på Sida, som berättar om myndighetens arbete för måluppfyllelsen av Agenda 2030.

sidabild (2)