Lägesbilder om coronapandemins effekter på civilsamhället

Här kan du läsa kortversionerna av de lägesbilder som, på uppdrag av NOD:s styrgrupp, togs fram under coronapandemin. 

covid_lagesbilder

Nedan följer Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhällets (NOD:s) lägesbilder och kartläggningar över behov i civilsamhället som uppstått efter coronavirusets utbrott i Sverige. Kartläggningen behandlar exempel på efterfrågade insatser, problembeskrivningar, ny verksamhet, nya samverkansinitiativ och en kortare kommentar över relevanta trender inom sektorn. Texterna gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild, men de ger ett flertal exempel som sammantaget ger ett perspektiv på pågående trender.

Lägesbilderna är en del av NOD:s uppdrag som strukturens parter enats om. I korthet innebär det att NOD bistår med att ge en samlad lägesbild över behov som uppstått i civilsamhället efter coronavirusets utbrott. NOD kommer också att bidra till samordning av civilsamhällets insatser vid behov, samt vara ett stöd i dialogen mellan civilsamhället och offentliga aktörer.

Har du frågor om lägesbilderna? Kontakta NOD:s kansli via info@nodsverige.se.