Lägesbild: Om ungas inkludering i arbetet med att förhindra smittspridningen

Här återfinns en kortare version av Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhällets (NOD:s) lägesbild över behov i civilsamhället som uppstått efter coronavirusets utbrott i Sverige. Längst ner i texten finns också en länk till den längre versionen av lägesbilden.

lägesbild