NOD en resurs för regeringens och civilsamhällets samverkan under coronakrisen

Civilsamhällets och regeringens gemensamma initiativ innebär att NOD blir en resurs för parterna i hanteringen av det nya coronaviruset.

1Primär. NOD_logovitbakgrund

De utmaningar som stora delar av världen står inför efter coronavirusets (covid-19) utbrott har också påverkat civilsamhället i Sverige. Som ett led i att hantera den situation som har uppstått intensifieras civilsamhällets dialog med regeringen.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind kommenterade det gemensamma beslutet mellan regeringen och civilamhällesparten i Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) i ett pressmeddelande.
–  Jag har den senaste tiden träffat många föreningar och andra delar av det civila samhället och det är tydligt att det finns en stark vilja att bidra i den här situationen. Därför är det viktigt att vi underlättar för civilsamhället i deras arbete och engagemang. NOD är en gemensam resurs för civilsamhället och regeringen och de får nu i uppgift att stödja civilsamhället där det behövs som mest, säger Amanda Lind.

Hannah Kroksson, generalsekreterare för LSU och ordförande i NOD:s styrgrupp, ser uppdraget som viktigt för att mobilisera gemensamma resurser.
– Det här är en situation som påverkar alla delar av samhället. Vår sektor är inget undantag. Vi ser fram emot att arbeta nära Regeringskansliet för att hitta bästa möjliga lösningar för att både möta de utmaningar civilsamhället möter, men också kraftsamla för att ge samhället det stöd som nu krävs, kommenterar Hannah Kroksson.

I korthet innebär uppdraget följande:

  • NOD bistår med en samlad lägesbild av verksamheter och behov i civilsamhället. Veckovisa rapporter avhandlar frågor rörande problem, nya verksamheter samt behov och förslag som uppkommer i civilsamhället
  • NOD bistår med samordning av civilsamhällets insatser med anledning av virusutbrottet.
  • NOD bistår med stöd i dialog som sker mellan civilsamhället och Regeringskansliet eller statliga myndigheter kring olika sakfrågor som har koppling till virusbrottet och dess verkan.

Styrgruppen för NOD kommer under den närmaste tiden sammanträda en gång i veckan för att följa upp detta uppdrag. I styrgruppen ingår förutom LSU även följande organisationer: Famna, Forum, Giva Sverige, Ideell kulturallians, IOGT-NTO och Sveriges kvinnolobby. Regeringen representeras av tjänstepersoner från Kulturdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Miljödepartementet.

För frågor om NOD:s arbete, kontakta Karin Neuhaus, kanslichef NOD, karin.neuhaus@nodsverige.se eller 070-920 68 72.