Nyhetsbrev (november)

Månadens nyhetsbrev erbjuder information om genomförda seminarier och intervjuer med EU-tema och en ny satsning på demokratiprocesser! Vill du få nyhetsbrevet direkt till din mailadress? Prenumerera på nyhetsbrevet här.

nyhetsbrevslogga-1-e1607414076939

NOD fokuserar på demokrati

Den närmaste tiden kommer NOD:s arbete ha ett tydligare demokratifokus. En del av arbetet rör den fortsatta processen med deklarationen Ett starkt civilsamhälle för en stark demokrati som 15 civilsamhällesorganisationer har signerat hittills. Mer om avsiktsförklaringen finns att läsa på NOD:s webbplats.

Inledningsvis publicerar NOD en personlig krönika från Hannah Kroksson, generalsekreterare för LSU och ordförande i NOD:s styrgrupp, om vikten av demokrati och mer om arbetet med avsiktsförklaringen och Deklaration för en stark demokrati.

 

Webbinarium: Social innovation – lärdomar om att möta samhällsutmaningar tillsammans

Aktuella samhällsutmaningar och kriser kräver nya lösningar och nya sätt att samarbeta – så kallad social innovation. Sveriges civilsamhälle har ofta legat i framkant för att tänka nytt och ställa om.

Välkomna till ett frukostwebbinarium den 18 november om förutsättningarna för civilsamhällets innovativa insatser och samverkan, med avstamp i ny forskning och konkreta exempel.

webbinariet presenterar Malin Lindberg (bilden), professor vid Luleå tekniska universitet, sin rapport följt av reflektioner från Stefan Holmgren från Myndighetens för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Ulrika Stuart Hamilton från Famna.

För att gå direkt till anmälningssidan, klicka här. Obs, sista anmälningsdag 17 november klockan 14.00!

 

NOD lanserar kunskapsbank

Under november lanserades NOD:s nya kunskapsbank – ett tillskott på webbplatsen där centrala begrepp inom olika politik- och påverkansområden tillgängliggörs.

Med kunskapsbanken vill NOD bidra till att kunskapsutjämna inom de samverkansområden där strukturen används för att  facilitera möten mellan det ideella och offentliga.

Förhoppningen är att kunskapsutjämningen i sin tur ska öka förutsättningarna för jämlikt deltagande i NOD:s sammanhang.

Just nu innehåller kunskapsbanken fakta om Agenda 2030 och EU utifrån olika perspektiv.

Banken nås här och uppdateras löpande utifrån de områden som NOD verkar inom. 

 

NOD möter med EU-fokus

Under oktober och november har samtalsserien ”NOD möter” haft en EU-inriktning, främst i form av skriftliga webbintervjuer. Under denna period har NOD lyft olika verksamheters arbete med koppling till EU-frågor genom intervjuer med företrädare från regeringen, Funktionsrätt Sverige, Djurskyddet Sverige, PRO, IOGT-NTO, LSU och Svenska Kyrkan.

Inom ramen för NOD möter arrangerades också tre seminarier.

Genom att klicka på länkarna ovan kan du ta del av seminarierna i efterhand.

 

Kulturens kapillärer – konferens 7 december

Kulturens kapillärer är en satsning som drivs av Ideell kulturallians i samarbete med Postkodsstiftelsen med syftet att stödja lokala ideella kulturföreningar runt om i landet. Under konferensen den 7 december presenterar Ideell kulturallians en ny rapport som baseras på det underlag som samlats in genom Kulturens kapillärer.

Konferensen bjuder upp till diskussion om vad som behöver göras nu och om den ideella kulturens vägar framåt efter pandemin.

Läs mer om konferensen här.

 

Ideellt Forum 2021

Ideellt Forum är en konferens som belyser ekonomiska frågor i civilsamhället. Årets arrangemang kommer att fokusera på hur bilden av ekonomin kan breddas och fördjupas med hjälp av kulturen.

Ideellt Forum arrangeras av Ideell Arena och Giva Sverige i samarbete med PwC och Swedbank. Den vänder sig till aktörer som arbetar med ekonomistyrning, strategi- och ledningsfrågor, och redovisning inom civilsamhället.

Läs mer om Ideellt Forum här.