Civilsamhällets avsiktsförklaring

Här kan du ta del av den avsiktsförklaring som tagits fram av civilsamhällesaktörer under NOD:s demokratilabb i april 2021. I avsiktsförklaringen har civilsamhället formulerat sitt unika bidrag till demokratin, sitt åtagande i detta arbete och vilka förutsättningar som krävs för att göra arbetet möjligt.

Detta är avsiktsförklaringen

I och med att civilsamhällesparten i NOD under våren 2020 skrev under Deklaration för en stark demokrati, framtagen av Kommittén demokratin 100 år – en samling för en stark demokrati, åtog sig NOD att processleda fram en gemensam avsiktsförklaring för civilsamhället. Med hjälp av avsiktsförklaringen skulle civilsamhället både formulera sitt demokratiska ansvarstagande och stipulera sin unika roll i demokratin, såväl nu som 100 år framåt.

NOD:s uppgift blev därmed att fånga upp och förmedla det civila samhällets unika bidrag till demokratin. Arbetet genomfördes genom en rad “demokratilabb” – ett inlyssnande koncept där deltagare från civilsamhället tilläts att kreativt och lustfyllt, om än under strukturerade former med tydliga ramar, analysera och sätta ord på vad civilsamhället är och vill vara för en stark demokrati.

Med krav om bred förankring samt mångfald i perspektiv och erfarenheter bjöds samtliga till NOD anslutna organisationer in för att tillsammans med ett antal icke-anslutna delta i demokratilabben.

Demokratilabben tog avstamp i de sex principer som regeringen förhåller sig till för att skapa långsiktighet och förutsägbarhet i relationen till det civila samhället; dialog, kvalitet, mångfald, öppenhet och insyn, långsiktighet samt självständighet och oberoende. Utifrån dessa principer kunde deltagarna hitta fram till såväl förutsättningar som utmaningar och behov för att fortsatt kunna bidra till en stark demokrati i Sverige.

Resultatet av arbetet blev avsiktsförklaringen ”Ett starkt civilsamhälle för en stark demokrati”.

Vill din organisation skriva under avsiktsförklaringen?

Att skriva under och ställa sig bakom avsiktsförklaringen är enkelt. Er ordförande, generalsekreterare eller motsvarande skickar in ett mejl till info@nodsverige.se där ni i en mening deklarerar att er organisation ställer sig bakom avsiktsförklaringen. Det är viktigt att kontaktuppgifter till personen som skickar in undertecknandet framgår.

Att underteckna avsiktsförklaringen innebär:

  • Att ni som organisation delar idén om civilsamhällets unika bidrag för demokratin de kommande 100 åren
  • Att ni som organisation delar de gemensamma tankarna kring interna och externa åtaganden för det civila samhället
  • Att ni som organisation delar bilden av behovsformuleringarna för att kunna uppfylla de åtaganden som beskrivs.

Vi ser fram emot din organisations signering! 

Organisationer som undertecknat

Processen

Kontakta NOD:s kansli vid frågor

Jeremija Isaković

Projektledare jeremija.isakovic@nodsverige.se 070-301 07 37

Jeremija arbetar med NOD:s dialoger och samråd, med särskilt ansvar för civilsamhällesparten.

ji