”Det är dags att fira – och arbeta vidare för en stark demokrati”

Hannah Kroksson, generalsekreterare för LSU och ordförande i NOD, skriver en krönika om vikten av att ständigt utveckla och konkretisera arbetet för demokrati. I artikeln beskrivs bland annat hur NOD:s civilsamhällespart har arbetat med en avsiktsförklaring för demokrati.

Hannah-sommar-press-3

Varje justerat protokoll, schysst valprocess, möte mellan och med medlemmar är en liten byggsten för demokrati. Det är i det lilla som det börjar och i det lilla vi var och en möter möjligheten att lyfta vår röst – att vara en röstbärare. För många av oss går demokratifrågan som en röd tråd genom vårt engagemang. Den finns där och den behövs där, även när jag själv inte aktivt reflekterar över det. Demokratin finns i vardagen. Det gör att många tyvärr tar den för given och ibland kan det vara svårt att själv se när en bidrar till att faktiskt utveckla den.

Som generalsekreterare i landsrådet som samlar barn- och ungdomsorganisationerna i Sverige för en demokratisk värld så påminns jag ständigt om demokratins styrka och bräcklighet. Det senaste året har vi genomsyrats ännu mer av demokratifrågan. Vi har firat och uppmärksammat vår demokrati som sig bör vid detta historiska unika tillfälle som hundraårsjubileet innebär. I min roll som teamledare i Nysta-gruppen med fokus på att vidga det demokratiska utrymmet fick jag djupdyka i framtidens utmaningar tillsammans med kloka och engagerade kollegor ifrån olika håll i det ideella Sverige. Vi vände och vred för att Sverige behöver en starkare demokrati i stort och vi behöver bli bättre även i vår egen sektor.

I LSU och ungdomsrörelsen är demokratin alltid levande och nära. Vi arbetar dagligen med ökad makt åt unga. Att nationellt och internationellt stärka ungdomsrörelser skapar möjligheter där barn och unga själva kan organisera den vitaliserande kraft som möjliggör en ansvarstagande och stark demokrati i hela världen. Tillsammans med andra delar av civilsamhället utgör vi en fantastisk plattform och arena som kräver en medveten och nyfiken inkludering om den ska vara sann sina demokratiska ideal.

Även i egenskap av ordförande i NOD:s styrgrupp har jag fått chansen att vara en demokratibärare och sprida demokratins verkstad. Genom vår organisering hoppas jag uppnå en intern mobilisering inom civilsamhället samtidigt som vi också bedriver en unik dialog där det offentliga möter det ideella och idéburna för riktiga möten. Möten där vi kan mötas utan att tumma på mandat, ansvarsområden och särart – där våra demokratiska sammanhang snarare är en legitimitet och styrka där vi får vara röstbärare för alla tusen och miljoner medlemmar som väljer att vara en del av våra demokratiska församlingar. NOD:s demokratiska roll är att kunna få offentliga aktörer och ideella att kraftsamla på lika villkor trots olika utgångspunkt. Det i sig är demokrati i praktiken.

På NOD:s webbplats kommer demokratifokuset att synas i allt större utsträckning de närmaste månaderna. Det blir en intensifiering av den satsning som påbörjades redan i maj ifjol när jag för civilsamhällespartens räkning signerade Deklaration för en stark demokrati. Tyvärr fick vi aldrig möjlighet att högtidlighålla signeringen på grund av pandemiutbrottet, men arbetet har successivt stegrats till att nu mynna ut i konkreta processer.

En sådan är det vi till vardags kallar ”avsiktsförklaringen”, det vill säga deklarationen Ett starkt civilsamhälle för en stark demokrati som är resultatet av demokratilabb där vi samlade ett 30-tal civilsamhällesrepresentanter för att formulera vårt unika bidrag till demokratin och våra åtaganden i arbetet. Lika viktigt var det att också beskriva de förutsättningar som krävs för att vi ska kunna verka och stärka demokratin.

Företräder du en organisation i civilsamhället som vill vara med på den här resan, att genom NOD lyfta vårt mervärde för demokratin, går det att läsa mer på NOD:s webbplats om vad det innebär att underteckna avsiktsförklaringen och vilka åtaganden som vi verkar för att genomföra.

I december anordnar NOD ett mingel där vi kommer att presentera mer om vad avsiktsförklaringen innebär. Det är dags att fira – och arbeta vidare för en stark demokrati. Kanske är din organisation redo att skriva under avsiktsförklaringen och bidra till att ytterligare stärka demokratin i Sverige?

Signering eller ej. Demokratin börjar ju som sagt i det lilla. Tveka inte på att kontakta oss i NOD om du har frågor om hur samverkan både med offentliga och inom vår egen sektor kan stärka er, oss och samhället i stort. För det är ofta i de vardagliga samtalen, inte minst i civilsamhället, som vi odlar och stärker demokratin.