”Civilsamhället är helt enkelt en grundläggande förutsättning för en fungerande demokrati, också på EU-nivå”

Sedan 1995 har Sverige varit medlemsstat i EU och fyller därmed en viktig roll när det kommer till att sätta riktningen för europeisk politik. NOD möter Sveriges EU-minister, Hans Dahlgren, som berättar om varför civilsamhället är viktigt i formandet av politiken på EU-nivå.

hans dahlgren