”För att värna fri och oberoende media och självständiga rättsväsenden behövs det civila samhällets röst i EU”

Det svenska civilsamhället finns på olika sätt representerat i EU, bland annat genom Pensionärernas Riksförbund (PRO) som tillsammans med LSU, IOGT-NTO och Svenska kyrkan sitter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK). 

NOD möter PRO:s EU-representant, Jan Andersson, som ger sitt perspektiv på varför det är viktigt för det svenska civilsamhället att arbeta nationsöverskridande med viktiga samhällsfrågor.

Jan Andersson (2)