NOD:s nyhetsbrev (maj)

Ny organisation ansluten till NOD, demokratideklaration undertecknad och nya kortrapporter från kansliet om civilsamhällets situation och insatser under pandemin. NOD:s senaste nyhetsbrev finns att läsa här.

1Primär. NOD_logovitbakgrund

En nod för samverkan i kristider
NOD:s uppdrag är att möjliggöra samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället. Det görs bland annat genom samråd i olika former. Men hur ser detta ut i praktiken?

Lina Fridén, projektledare, berättar om ökade behov av samråd och dialog mellan parterna i pandemins spår och beskriver hur NOD kan bidra till att underlätta samverkan.

Läs hela intervjun med Lina Fridén på NOD:s hemsida.

NOD:s kortrapporter
I linje med NOD:s uppdrag i att ge en samlad lägesbild av verksamheter och behov i civilsamhället tar kansliet fram en veckorapport. Dessa finns både i en längre och kortare version.

Kortrapporterna ger en bild av några av de vanligaste frågorna som diskuteras i civilsamhället. I den senaste kortrapporten är temat barns situation under coronakrisen.

För att läsa alla veckorapporter, se NOD:s hemsida.

Civilsamhällesparten i NOD undertecknade deklaration
Den 14 maj undertecknades deklaration för en stark demokrati.
”Samtal och samråd är några av nycklarna till en fungerande demokrati”, kommenterade Hannah Kroksson, ordförande för civilsamhällesparten i NOD.

Deklarationen är framtagen av kommittén demokratin 100 år. Peter Örn, ordförande i kommittén, välkomnar också signeringen.

”NOD är till för oss alla – alla civilsamhällets aktörer bär och ger en viktig röst för demokratin och välfärden i Sverige. Låt oss också i framtiden vara starka, engagerade och uthålliga i våra gemensamma strävanden efter samhällets utveckling och för enskildas bästa”, kommenterade Peter Örn.

Mer om signeringen och vad den innebär finns att läsa om här.

Nya NOD möter-intervjuer
Samtalsserien NOD möter har gått från att anordna fysiska träffar till att samtala med intressanta aktörer om hur deras arbete och insatser förändras på grund av coronaviruset.

Hittills har tolv intervjuer publicerats på NOD:s hemsida, där bland annat företrädare för Kompis Sverige berättat om vikten av att fortsätta få möjlighet att arbeta långsiktigt mot polarisering och fördomar i samhället och IOGT-NTO har kommenterat att pandemin kan utgöra en grogrund för risk- och missbruk.

Läs hela serien, som uppdateras kontinuerligt, här!

ArbetSam ny organisation i NOD
ArbetSam (Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd) är en ideell nationell organisation för arbetslivsmuseer. Syftet är att bevara, gestalta och utveckla industrisamhällets kulturarv.

Totalt är nu 14 paraplyorganisationer i civilsamhället med i NOD. För mer information om ArbetSam och organisationens förväntningar på arbetet i NOD, klicka här.

Webbinarium: Så påverkas civilsamhället av coronakrisen
Den 4 juni arrangeras ett morgonforum om civilsamhällets situation under coronakrisen. Samtalet börjar 8.30 och arrangeras av Forum. Arrangemanget syftar till att ge en bredare bild av vilka utmaningar som civilsamhället möter under pandemin.

Karin Neuhaus, kanslichef på NOD, berättar mer om strukturens uppdrag och arbete de senaste månaderna under samtalet.

För mer information om webbinariet, klicka här.

Vill du prenumerera på NOD:s nyhetsbrev? Klicka här.