Demokratideklaration undertecknad av NOD:s civilsamhällespart

”Samtal och samråd är några av nycklarna till en fungerande demokrati”, menar Hannah Kroksson, ordförande för civilsamhällesparten i NOD. Deklarationen är framtagen av kommittén demokratin 100 år och är en del av samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag.

Deklaration NOD

Den 14 maj undertecknades deklaration för en stark demokrati.

– Deklarationen visar att vi i civilsamhället tar vårt ansvar för att vitalisera kunskaper kring hur demokratiska metoder kan användas för att förändra och förbättra samhället. Samtal och samråd är några av nycklarna till en fungerande demokrati, förklarar Hannah Kroksson, ordförande för civilsamhällesparten i NOD, som signerade deklarationen.

Peter Örn, ordförande i Kommittén Demokratin 100 år, välkomnar också signeringen.

– NOD är till för oss alla – alla civilsamhällets aktörer bär och ger en viktig röst för demokratin och välfärden i Sverige. Låt oss också i framtiden vara starka, engagerade och uthålliga i våra gemensamma strävanden efter samhällets utveckling och för enskildas bästa. Under denna orostid bör vi hålla ut och hålla samman. NOD Sveriges långsiktiga arbete, som vi alla här i demokratisk ordning kan bidra till, stärker vårt fredliga och demokratiska samhälle. Framgångsrika verktyg som dialog och samråd, utvecklar vi bäst tillsammans, förklarar Peter Örn.

Signeringen innebär att civilsamhällesparten i NOD kommer att:

  • Verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
  • Arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin
  • Bidra till ett öppet samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Framöver kommer NOD presentera konkreta aktiviteter kopplade till den handlingsplan som tagits fram med anledning av signeringen av deklarationen. Bland annat kommer det att innefatta en seminarieserie om krympande utrymme för civilsamhället.

Mer information om Deklaration för en stark demokrati finns här.