”NOD möter” ställer tillfälligt om

Läs mer om hur offentliga aktörer och civilsamhället hanterar coronakrisen under rubriken ”NOD möter”, som tillfälligt blir en intervjuserie.

”NOD möter” är en samtalsserie som under en period går från att anordna fysiska träffar i form av livepoddar och seminarier till att samtala med intressanta aktörer i civilsamhället och det offentliga om hur deras arbete och insatser förändras på grund av coronaviruset.

 • ”Det kommer sannolikt att ta lång tid innan vi är tillbaka vid hur det såg ut innan pandemin”
  Den 23 september publicerades en intervju med Calle Nathanson, VD på Folkets Hus och Parker, om pandemiomställningar och framtidsutsikter i en del av civilsamhället vars fysiska mötesplatser är särskilt viktiga för verksamheten.
 • ”Behovet ökar samtidigt som intäkterna minskar”
  Den 24 juni publicerades en intervju med Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige, om trender rörande givande och insatser som krävs i tider av pandemi och osäkerhet.
 • ”Civilsamhället handlar om människor – behovet av verksamheten är större än någonsin”
  Den 17 juni publicerades en intervju med David Samuelsson, ordförande för Civos, om civilsamhällets förutsättningar att verka under och efter pandemin.
 • ”I en samhällskris blir grupper som redan är utsatta än mer sårbara”
  Den 10 juni publicerades en intervju med Victoria Engman Broadley, sakkunnig och medlemsrådgivare på Famna, om idéburna aktörers insatser inom välfärdsområdet.
 • ”Det blir en brist på mötesplatser, kultur och sociala aktiviteter för föreningsaktiva”
  Den 4 juni publicerades en intervju med Lovisa Almborg, verksamhetsledare för ArbetSam, om arbetslivsmuseernas situation och roll i samhället.
 • ”Barnets utsatthet tar inte paus och varje barn har rättigheter, även i en kris”
  Den 2 juni publicerades en intervju med Emma Bennwik, påverkansansvarig på Bris, om barns situation under pandemin, som kännetecknas av stress, oro och en risk för isolering för redan utsatta.
 • ”Ett krympande konst- och kulturliv i vårt land kommer få samhälleliga effekter”
  Den 29 maj publicerades en intervju med Ulrica Källén, verksamhetsledare på KLYS, om hur kultursektorn har drabbats av pandemins framför allt ekonomiska effekter.
 • ”Pandemin har höjt mångas medvetande om hur viktigt det är med kulturen och de mänskliga mötena”
  Den 26 maj publicerades en intervju med Lisa Carr, nationell verksamhetsutvecklare, om hur Sensus studieförbunds körverksamhet kunnat hållas igång i tider av social distansering.
 • ”Vi efterfrågar tydliga företagsstödjande åtgärder för den sociala ekonomin”
  Den 14 maj publicerades en intervju med Bosse Blideman, ordförande för SKOOPI, om de svårigheter de arbetsintegrerande sociala företagen upplever till följd av pandemin.
 • ”Vi måste kunna fortsätta jobba förebyggande mot negativa samhällstrender”
  Den 12 maj publicerades en intervju med Natassia Fry, medgrundare av Kompis Sverige, som bland annat berättade om organisationens digitala omställning.
 • ”Vi behöver förstå att den situation vi är i nu är en grogrund för ökat risk- och missbruk”
  Den 7 maj publicerades en intervju med Kim Reenaas, generalsekreterare för IOGT-NTO, som berättade om riskerna med ett ökat missbruk under coronapandemin.
 • ”I karantän är det svårare att fly undan våld och kontroll i hemmet”
  Den 5 maj publicerades en intervju med Clara Berglund, Sveriges Kvinnolobby, som berättade om hur kvinnor blir föremål för ökat våld och ökad kontroll i karantän.
 • Den 29 april spelades en digital livepodd in med Kristina Ljungros, generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet. Samtalet berörde bland annat ledarskapsfrågor och hur civilsamhället påverkas under och kan påverkas efter pandemin.
 • ”Pandemins påverkan på barnens redan tuffa tillvaro gör att deras liv blir ännu svårare”
  Den 28 april publicerades en intervju med Jennifer McShane, generalsekreterare på Min Stora Dag, som berättade om sin organisations omställning för att möta målgrupper, som är barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser.
 • ”Det är en otrolig kapacitet som vi kan gå miste om som samhälle i stort”
  Den 23 april publicerades en intervju med Henrik Szabo, generalsekreterare för Stiftelsen Läxhjälpen, om de problem som kan uppstå vid svårigheter att möta behovet från elever som riskerar att inte klara grundskolan.
 • ”Många av medlemmarna tillhör en riskgrupp”
  Den 21 april publicerades en intervju med Nicklas Mårtensson, kanslichef på Funktionsrätt Sverige, där bland annat den särskilda utsatthet som organisationens målgrupper upplever diskuterades.
 • ”Det här skyndar på en utveckling som var oundviklig, och på flera sätt välkommen”
  Den 16 april publicerades en intervju med Sofia Karlsson, erfaren mötesordförande, som delade med sig av sina erfarenheter av att arrangera digitala årsmöten.
 • ”Det personliga mötet är viktigt för medlemmarna, det gör att det är svårare att bedriva verksamheten nu”
  Den 14 april publicerades en intervju med Bojan Brstina, organisationssekreterare på Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS), som berättade om hur coronaviruset påverkar etniska föreningar.
 • ”Vissa uppdrag fylls upp på någon dag”
  Den 7 april publicerades ett samtal med Maria Alsander, verksamhetsledare på Volontärbyrån, om det ökade antalet ideella uppdrag och volontärer som vill engagera sig under viruspandemin.
 • ”När människor inte längre får träffas fysiskt måste vi bryta isoleringen och skapa gemenskaper på nya kreativa sätt”
  Den 6 april publicerades ett samtal med Hanna Kharazmi Holmer, verksamhetschef på Arbetarnas Bildningsförbund (ABF), som bland annat berörde den digitala omställningen och satsningen Mötesakuten.
 • ”Nu kan vi intensifiera vårt fokus på en konkret utmaning som både regeringen och civilsamhället möter”
  Den 3 april publicerades ett samtal med Hannah Kroksson, generalsekreterare för LSU. Kroksson kommenterade NOD:s nya uppdrag som handlar om att vara en resurs för civilsamhället och regeringen i hanteringen av det nya coronaviruset. Kroksson sitter även med i NOD:s styrgrupp.