Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd ny organisation i NOD

Totalt är nu 14 paraplyorganisationer i civilsamhället med i NOD.

ArbetSam-logo

Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) möjliggör en regelbunden dialog mellan regeringen och paraplyorganisationer i civilsamhället som samlar andra nationella föreningar. Sedan april 2020 är även organisationen Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) ansluten till NOD.

ArbetSam är en ideell nationell organisation för arbetslivsmuseer med drygt 600 medlemsmuseer anslutna. Därutöver är 26 organisationer medlemmar, bland annat ett flertal riksomfattande organisationer som till exempel Sveriges Ångbåtsförening, Järnvägshistoriska Riksförbundet, Svensk Flyghistorisk Förening och Sveriges Segelfartygsförbund. ArbetSam verkar som en samlande resurs för Sveriges arbetslivsmuseer. Syftet är att bevara, gestalta och utveckla industrisamhällets kulturarv.

Vad har ni för förväntningar och hur kom det sig att ni anslöt er till NOD?
– Vi ser att vi genom NOD kan förmedla information och konkreta exempel från organisationer som representerar industrisamhällets kulturarv, om deras behov och förutsättningar. Vi hoppas få ta del av kunskaper och lärdomar från andra civilsamhällsorganisationer i nätverket, menar Lovisa Almborg, verksamhetsledare ArbetSam.

Samtliga organisationer som är anslutna till NOD finns här.