En nod för samverkan i kristider

NOD:s uppdrag är att möjliggöra samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället. Det görs bland annat genom samråd i olika former. Lina Fridén, projektledare, berättar om ökade behov av samråd och dialog mellan parterna i pandemins spår och beskriver hur NOD kan bidra till att underlätta samverkan.

team051