Nyhetsbrev (januari)

I årets första nyhetsbrev informeras bland annat om NOD:s nya ordförande, det nya tillskottet i civilsamhällesparten och den senaste lägesbilden om civilsamhällets erfarenheter av bankväsendet.  

NOD (1)