David Samuelsson – ny ordförande för NOD

I december 2022 meddelades att Hannah Kroksson avgår som ordförande för NOD. Från och med januari 2023 tar David Samuelsson över uppdraget. 

– Jag kliver på uppdraget med stor ödmjukhet. NOD har byggts upp genom en mångårig process och den vill jag fortsätta, berättar Samuelsson i en intervju med NOD. 

david4

Engagemanget i och för civilsamhällesfrågor sträcker sig långt tillbaka för David Samuelsson, som i januari i år kliver på som ordförande för NOD.  Sedan ungdomsåren har han haft ett stort ideellt engagemang och beskriver sig själv som en riktig föreningsmänniska:

– Från det att jag började engagera mig i föreningar, sitta i styrelser och på andra sätt aktivera mig i viktiga frågor har jag fortsatt på olika sätt. Jag har nog haft alla roller man kan ha i en organisation – från revisorssuppleant till ordförande. Jag gillar verkligen kombinationen av att samlas kring en idé med ett uppdrag och den demokratiska styrelseformen där alla röster räknas lika när de stora besluten ska fattas, berättar han. 

Uppdraget som ordförande för NOD underlättas även av bakgrunden inom offentlig sektor.

– Jag har jobbat två år i kommunal förvaltning och åtta år i Regeringskansliet. Det gör att jag väl förstår strukturer, ramar och drivkrafter i den offentliga miljön.

I dag är Samuelsson generalsekreterare för Studieförbunden och ordförande i organisationen Civos. Sedan 2020 sitter han i NOD:s styrgrupp som representant för civilsamhällesparten.

Vad ser du mest fram emot med ordförandeskapet? 

– Det är väldigt viktigt att det finns en bra kontaktyta mellan civilsamhället å ena sidan och Regeringskansliet och myndigheterna å den andra. De två parterna i NOD har väldigt olika struktur och förutsättningar vilket gör NOD så viktigt som mötesplats.

Hur kommer du ta dig an rollen som ordförande? 

– Jag kliver på uppdraget med stor ödmjukhet. NOD har byggts upp genom en mångårig process och den vill jag fortsätta. Över åren har det mejslats fram en struktur där det offentliga och civilsamhällets möts med stöd av ett väldigt kompetent och effektivt kansli och det vill jag bygga vidare på. 

Vad blir din viktigaste uppgift?

– Det har blivit tydligt att NOD på vissa sätt har varit mer lättillgängligt för den offentliga sidan än det varit för civilsamhället. För myndigheterna har NOD blivit en bra väg att hitta fram till civilsamhället och det är ju utmärkt att NOD kan fylla den rollen. Flera organisationer i civilsamhället har dock upplevt att det är svårare att hitta fram och kunna lyfta frågor med den offentliga sidan så där behöver vi ju fortsätta utveckla arbetsformerna.

– Jag har funnits med i det breda civilsamhällesarbetet som kallas NYSTA där en stor mångfald organisationer samlat sig och lyft upp gemensamma frågor som är viktiga för dem. Jag vill gärna bidra med att fortsätta lyfta gemensamma frågor om civilsamhällets förutsättningar i relation till regeringskansli och myndigheter.