Från innovativ till hållbar samverkan – slutrapport från NOD:s följeforskning

Mellan 2019-2022 har forskare från Luleå Tekniska Universitet och Stockholms Universitet följt och studerat NOD:s arbete. Nu publiceras slutrapporten.

I en intervju med NOD berättar Malin Lindberg, huvudansvarig för följeforskningen, om slutsatserna.

Malin Lindberg