NOD:s civilsamhällespart växer

I januari har ytterligare en organisation välkomnats till NOD:s civilsamhällespart –SAMS (Samarbete för människor i sorg). Organisationen blir den 19:e i ordningen att stärka upp civilsamhällets intressen i samverkan med regeringen.   

– Genom att ansluta oss till NOD får vi möjlighet att finnas i ett sammanhang med en lång rad viktiga organisationer, konstaterar organisationens ordförande Kjell Westerlund.

Kjell Westerlund SAMS

SAMS (Samarbete för människor i sorg)  är en paraplyorganisation som samlar föreningar som arbetar för att öka kunskapen om sorg och sorgereaktioner. Tillsammans bedriver de informationsverksamhet för både drabbade personer och de som möter dem.

I en intervju med NOD beskriver organisationens ordförande Kjell Westerlund varför de valt att ansluta sig till NOD:s civilsamhällepart:

– Genom att ansluta oss till NOD får vi möjlighet att finnas i ett sammanhang med en lång rad viktiga organisationer. Vi kan både sprida information om vår organisation och verksamhet samt inhämta information och kunskap om övriga organisationer inom NOD, konstaterar han.

Vilka är era förväntningar på arbetet i NOD?

– Vi hoppas kunna skapa ett samarbete kring frågor som är viktiga för organisationen. Den fråga som just nu ligger högt på dagordningen är att se över möjligheterna att skapa ett flexiblare sjukförsäkringssystem.

Finns det något särskilt värdefullt som du tror att SAMS kan bidra till i NOD:s sammanhang?

– SAMS besitter en unik kompetens inom ett område som är svår att tillförskaffa sig utan den erfarenhet, som de som arbetar inom SAMS och dess organisationer fått genom de förluster de gjort i sina liv. Det är erfarenheter vi gärna varit utan, men som vi väljer att använda för att hjälpa andra.

SAMS blir den 19:e paraplyorganisationen att stärka upp NOD:s civilsamhällespart, något som glädjer NOD:s kanslichef Anders Lindell:

– I SAMS samlas olika verksamheter som verkligen visar styrkan som finns i ideellt engagemang och vikten av att det finns utrymmen där människor får dela erfarenheter. Deras kunskaper och lärdomar är viktiga både för det offentliga och för andra ideella organisationer och vi är glada att de nu anslutit sig till NOD, konstaterar han.